یک لطیفه

روزی یک فرد از خود راضی به دیدن جک لندن رفته بود. زمانی که به خانه لندن رسید دید کسی خانه نیست و همه جا بسیار خاکی است .

او با انگشت روی میز تحریر نوشت : " خر " . و بعد رفت. فردای آن روز اتفاقی جک لندن را در خیابان دید و گفت : دیروز خدمت رسیدم تشریف نداشتید !.

جک لندن فکری کرد و گفت : آهان ، بله کارت ویزیت شما را روی میز دیدم!!!

/ 0 نظر / 16 بازدید