یک لطیفه : پیشخدمت چیز فهم

پیشخدمت یک میلیونر وارد اتاق شد و گفت :

- وقتی شما خواب بودید یک نفر برای دیدن شما آمده بود .

- اسمش را نگفت ؟

- نه قربان

- نگفت دوباره بر می گردد یا نه ؟

- خیر قربان چیزی نگفت

- هیچ پیامی برای من نگذاشت؟

- نه خیر

- پس حتما آن عقل کل الاغ برادر من بوده است !!

- حتما همین طور است چون بسیار شبیه شما بود!!!

/ 1 نظر / 17 بازدید

خیییییییییییییلی باحاله